Tarihçe
13 Temmuz 2020


     Evde sağlık hizmetleri sistematik şekilde ilk olarak ABD’de 1965 yılında hayata geçmiş ve yaygınlaşmaya başlamıştır. ABD’nin ardından dünyadaki farklı ülkelerde de yaygınlaşmıştır. Türk Sağlık Sistemi içinde yer edinmesine ilişkin ilk yönetmelik 2005 yılında yayınlanmıştır. Bu yönetmelik, o güne kadar çoğunlukla özel sektör tarafından uygulanan evde sağlık hizmetlerinin disipline edilmesi amacıyla düzenlenmiştir. Sağlık Bakanlığı’na bağlı sağlık kurum ve kuruluşlarınca evde sağlık hizmetlerinin verilmesine yönelik yönerge ise 2010 yılında yürürlüğe konulmuş olup ülkemizde 01.02.2010 tarihinde hizmet sunumuna başlanmıştır.

     İlimizde 17.09.2010 yılından itibaren yürütülmekte olan Evde Sağlık Hizmetleri, Trabzon İl Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığına bağlı 11 hastane ve 1 Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi'nde kurulmuş olan 22 ekip ile hizmet sürecine devam etmektedir.