Kurumsal Amacımız
20 Nisan 2018

    - Telefon ile yapılan başvuruların karşılamak, kayda almak, evde sağlık birimleri arasındaki organizasyon ve koordinasyonu sağlamak,

    - Hastalığın ve yetersizliğin etkilerini en aza indirmek, aynı zamanda hastanın yaşam kalitesini yükseltmek,

    - Tanı koymak yerine tanısı konulan tedavisi düzenlenmiş hastaların takibini yapmak,

    - Tıbbi cihaz, malzeme ve ilaç kullanımına ilişkin raporların düzenlenmesini sağlamak,

    - Hasta ve yakınlarına evde sağlık sürecinde üstlenebilecekleri görevleri anlatmak, hastalık, tedavi ve bakım eğitimlerini vermek,

    - Hizmet verilen hastaların ağız ve diş sağlığı muayene ve tedavisini sağlamak, ekipler tarafından gerektiğinde hasta nakil araçları ile hastanın hastaneye ve eve naklini sağlamak,

    - Hastanın muayene tetkik, tedavi, tıbbi bakım ve rehabilitasyonunu yapmaktır.