Evde Sağlık Hizmetleri Çalışanlarına Teşekkür Belgesi Verildi
12 Ocak 2021

Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü’nün Evde Sağlık Hizmeti (657 Sayılı DMK 122. Md. Başarı Belgesi Verilmesinin Teklifi Hk.) konulu yazısına istinaden İl genelinde Evde Sağlık Hizmetlerinin sunumunda görevli tüm ekip ve personel listesi incelenmiş olup komisyon marifetiyle yapılan değerlendirme neticesinde;
1. İlgili yazı ekinde yer alan ve Bakanlığımızca üstün gayret ve başarı kanaatleri hâsıl olan Evde Sağlık Hizmetleri İl Koordinatörü Dr. Sevinç DİL BAKİ ve Evde Sağlık
Hizmetleri Koordinasyon Merkezi Sorumlusu Hemşire Haskız PEHLİVAN’a,
2. Ziyaret sayısına göre sıralanan ekiplerden ziyaret sıklığı değeri 1,8 değerinin üstünde olanlara öncelik verildiğinde Vakfıkebir Devlet Hastanesi Evde Sağlık Hizmetleri
Birimi ve Akçaabat Haçkalı Baba Devlet Hastanesi Evde Sağlık Hizmetleri Birimi’ne,
3. Takipli hasta sayısı/aktif hasta sayısı oranı %50 ve üzerinde olan ekiplere öncelik verildiğinde %100lük hasta takip oranı ile dağlık coğrafi şartlar ve dağınık kırsal
yerleşim koşullarında yüksek memnuniyet oranlarında hizmet vermekte olan Of Devlet Hastanesi Evde Sağlık Hizmetleri Birimi’ne,
4. Hasta memnuniyet oranları açısından değerlendirildiğinde yıl içerisinde yapılan hasta anketleri ve sahadan alınan geri dönüşlerde yüksek memnuniyet oranına sahip olan
Ahi Evren Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Evde Sağlık Hizmetleri Birimi’ne,
5. Evde Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon uygulaması ile iyi sağlık uygulamaları kapsamında faaliyet gösteren Maçka Ömer Burhanoğlu Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon
Hastanesi Evde Sağlık Hizmetleri Birimi’ne
İl Sağlık Müdürümüz Dr. Hakan USTA, Hastane Hizmetleri Birim Uzmanı Dr. Elçin ERGAN TURAN ve ilgili hastane yöneticilerinin katılımıyla yapılan törende teşekkür belgeleri takdim edilmiştir.74205788_888393764890048_3015611055234613248_o.jpg